کتونی نامناسب | فروشگاه اینترنتی کتونی استور | فروشگاه تخصصی خرید کتونی

نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب

شبکه های اجتماعی

نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب
نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب
نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب
نحوه انتخاب کفش فیتنس و بدنسازی مناسب

شرایط مرجوعی سفارش

بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی آن شما مشتریان گرامی می توانید به آسانی سفارش خود را برگشت بزنید.

بعد از اینکه سفارش مورد نظر به دستتان رسید در صورت بروز هر گونه مسئله ای اعم از مورد پسندنبودن ، عدم تمیزی محصول ، عدم تطابق سایز و … می توانید ظرف مدت 48 ساعت محصول مورد نظر را عودت نمایید .

تنها شرط برگشت استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد