پوما | فروشگاه اینترنتی کتونی استور | فروشگاه تخصصی خرید کتونی

تاریخچه شرکت پوما تاریخچه شرکت پوما تاریخچه شرکت پوما تاریخچه شرکت پوما تاریخچه شرکت پوما

شبکه های اجتماعی

تاریخچه شرکت پوما
تاریخچه شرکت پوما
تاریخچه شرکت پوما
تاریخچه شرکت پوما

شرایط مرجوعی سفارش

بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی آن شما مشتریان گرامی می توانید به آسانی سفارش خود را برگشت بزنید.

بعد از اینکه سفارش مورد نظر به دستتان رسید در صورت بروز هر گونه مسئله ای اعم از مورد پسندنبودن ، عدم تمیزی محصول ، عدم تطابق سایز و … می توانید ظرف مدت 48 ساعت محصول مورد نظر را عودت نمایید .

تنها شرط برگشت استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد