سفید | فروشگاه اینترنتی کتونی استور - فروشگاه تخصصی خرید کتونی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:404143424445
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:424344454041
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4544434241
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4443424145
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4039373836
20%
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:38394037-½
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:37-⅓3839-⅓40
۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
موجودی:38373940
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4041434445
۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
موجودی:37-½38394037
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4345-⅓41-⅓4437-⅓3839-⅓40
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4443-⅓4241-⅓4045-⅓
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4544434241
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
موجودی:43-⅓41-⅓424445-⅓37-⅓3839-⅓40
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4041-⅓4243-⅓4445-⅓
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
موجودی:41-⅓4243-⅓4445-⅓37-⅓3839-⅓40
instagram youtube twitter pinterest aparat

شبکه های اجتماعی

Size
Home
Shopping
User-Panel

شرایط مرجوعی سفارش

مشتریان عزیز : 

شما می توانید بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی به هر دلیل و تنها در صورت عدم استفاده از محصول (نهایتا تا 48 ساعت پس از دریافت سفارش)  به آسانی سفارش خود را عودت نمایید .

ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید . سپس گزینه درخواست مرجوعی را انتخاب کنید. در صفحه مذکور کلیه مراحل مرجوعی سفارش توضیح داده شده است . می بایست مطابق الگوی ارائه شده عمل نمایید . 

تنها شرط برگشت ، استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد.