آبی | فروشگاه اینترنتی کتونی استور - فروشگاه تخصصی خرید کتونی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4041-⅓4243-⅓4445-⅓3839-⅓
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:404142434445
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:404142434445
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4039383736
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجودی:40393837
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4345-⅓41-⅓4437-⅓3839-⅓40
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
موجودی:4544434241
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:37383940
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:424344454140
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4142434445
10%
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:454443414042
10%
۲,۹۹۷,۰۰۰ تومان
موجودی:4443424140
15%
۲,۳۷۱,۵۰۰ تومان
موجودی:4142434445
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4142434445
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:454443424140
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:41-⅓4243-⅓4445-⅓
instagram youtube twitter pinterest aparat

شبکه های اجتماعی

Size
Home
Shopping
User-Panel

شرایط مرجوعی سفارش

مشتریان عزیز : 

شما می توانید بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی به هر دلیل و تنها در صورت عدم استفاده از محصول (نهایتا تا 48 ساعت پس از دریافت سفارش)  به آسانی سفارش خود را عودت نمایید .

ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید . سپس گزینه درخواست مرجوعی را انتخاب کنید. در صفحه مذکور کلیه مراحل مرجوعی سفارش توضیح داده شده است . می بایست مطابق الگوی ارائه شده عمل نمایید . 

تنها شرط برگشت ، استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد.