23/03/1401 | کتونی استور | فروشگاه تخصصی خرید کتونی

آرشیو روزانه: 23/03/1401

Saf Pay Kaf Saf Pay Kaf Saf Pay Kaf Saf Pay Kaf Saf Pay Kaf

شبکه های اجتماعی

Saf Pay Kaf
Saf Pay Kaf
Saf Pay Kaf
Saf Pay Kaf

شرایط مرجوعی سفارش

بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی آن شما مشتریان گرامی می توانید به آسانی سفارش خود را برگشت بزنید.

بعد از اینکه سفارش مورد نظر به دستتان رسید در صورت بروز هر گونه مسئله ای اعم از مورد پسندنبودن ، عدم تمیزی محصول ، عدم تطابق سایز و … می توانید ظرف مدت 48 ساعت محصول مورد نظر را عودت نمایید .

تنها شرط برگشت استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد